Zapisy na rok szkolny 2022/2023

Witamy młodych tancerzy w nowym roku szkolnym!

Nowy sezon artystyczny i rok szkolny już ruszył. Nabór nadal trwa do programów Szkoły Baletowej w Krakowie. Zachęcamy do kontaktu z Sekretariatem Szkoły, aby uzyskać aktualne informację. 

Szkoła Baletowa w Krakowie jest zawodową niepubliczną szkołą sztuki tańca wpisaną do Ewidencji Szkół Artystycznych prowadzonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szkoła prowadzi dziewięcioletni cykl nauczania nadzorowany przez MKiDN. Uczniowie po ukończeniu Dziewięcioletniego cyklu zawodowego otrzymują Dyplomy ukończenia szkoły, nadając absolwentom tytuł zawodowy – tancerz.

W dniu 16 czerwca 2019r. Szkoła Baletowa została włączona do programu edukacyjnego Nowej Opery & Baletu w Krakowie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem Szkoły pod 12-345-41-61 lub 572-884-800 lub przez formularz na stronie

Zapraszamy również na nasz fanpage:  facebook.com/szkolabaletowa

--- Dzieci w wieku 3-9 lat ---
Grupy Baletowe są organizowane według rocznika uczestnika, egzamin wstępny nie jest wymagany. Nabór do grup dziecięcych odbywa się na podstawie konsultacji z pedagogiem prowadzącym oraz Dyrekcją. Podczas miłej i bezstresowej rozmowy możemy zapoznać się z Państwem i przedstawić naszą instytucję oraz program nauczania jak i odpowiedzieć na wszelkie pytania. Dzieci mają szansę wziąć udział w pełnej lekcji w grupie docelowej, zapoznać się z nowymi koleżankami oraz pedagogiem prowadzącym. Pierwsza lekcja nie wiąże się z jakimikolwiek kosztami i nie zobowiązuje Państwa do zapisu dziecka do programu.

Pedagogiem prowadzącym grupę jest Pani Ewelina Keller, absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Janiny Jarzynówny-Sobczak w Gdańsku, dyplomantka z klasy Pani Agaty Lechowicz, Dyrektor Artystycznej OSB w Gdańsku. Pani Ewelina tańczyła poprzednio w Operze Comică Pentru Copii w Bukareszcie, a w tym sezonie dołączyła do zespołu Cracovia Danza w Krakowie.

--- Dzieci i młodzież w wieku 9-18 lat ---
Nabór do profesjonalnego dziewięcioletniego cyklu odbywa się poprzez egzamin wstępny. Jest to proces odpowiedni do wieku, doświadczenia i poziomu kandydata. Podczas egzaminu mamy szansę przedstawić naszą instytucję i program nauczania jak i zapoznać się z Państwem i odpowiedzieć na wszelkie pytania. Egzamin wstępny nie jest odpłatny jak i nie zobowiązuję do przystąpienia do programu.

Pedagogiem prowadzącym jest Pani Anna Gos, absolwentka Szkoły Baletowej w Krakowie i od wielu lat zasłużony pedagog Szkoły Baletowej w Krakowie.

--- Dorośli powyżej 18 lat ---
Grupa dla osób dorosłych jest prowadzona poza-programowo i umożliwia uczestnictwo w zajęciach baletowych dla osób, które są zainteresowane tańcem, ale nie wiążą z tym swojej kariery. Egzamin wstępny nie jest wymagany.

Pedagogiem grupy dla dorosłych jest również Pani Anna Gos.

Nasze drzwi stoją otwarte - dołącz do nas - serdecznie zapraszamy!

#BEMOREDANCEMORE
#NOWAOPERA