Tancerz Choreograf

Szkoła wpisana do Ewidencji Niepublicznych Szkół Artystycznych pod numerem: 189/11/1998.
Ukończenie szkoły daje prawo do wykonywania zawodu Tancerz- Choreograf.