Nota Prawna

Właścicielem strony szkolabaletowawkrakowie.pl jest Fundacja Edukacji Artystycznej  z siedzibą pod adresem ul. Łąkowa 31, 31-443 Kraków,  KRS 0000125257, NIP 6762141127, Regon 357123157

Wszelkie materiały, w tym w szczególności treści i elementy graficzne, zamieszczone na niniejszej stronie internetowej są chronione przepisami z zakresu ochrony własności intelektualnej, w tym przede wszystkim prawami autorskimi i prawami własności przemysłowej, które przysługują administratorowi niniejszej strony internetowej. Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniej i pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zarządu Fundacji Edukacji Artystycznej.