Dyrekcja i pedagodzy

DYREKCJA
Dyrektor: Ewa Hełbicka
Dyrektor Ekonomiczny: Izabela PodolskaPEDAGODZY BALETU 
Kamila Bembenek
Anna Gos
Ewa Hełbicka
Dominika Malaga

PIANIŚCI I KOREPETYTORZY
Damian Pięta
Krystyna Szeptycka