Historia

1949
Na bazie działającej w Krakowie przy ulicy Brackiej prywatnej szkoły tańca, prowadzonej przez Janinę Łukaszewicz i Maryle Stoszko powstało w 1949 roku Społeczne Ognisko Baletowe pod kierownictwem Józefa Preissa. Siedzibą tej instytucji stał się lokal w Domu Ludowym "Wisła" przy ulicy Reja 23.

1951
W roku 1951/52 zmieniono nazwę Ogniska na Studium Tańca Ludowego i Artystycznego. Zostało ono podporządkowane Wojewódzkiemu Zarządowi Towarzystwa Przyjaźni Polsko Radzieckiej. Rok później powrócono do nazwy Społeczne Ognisko Baletowe.


1953
W latach 1953-56 nadzór nad placówką baletową sprawował: Zarząd Okręgu Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki oraz Zjednoczenie Zespołów Śpiewaczych i Instrumentalnych.
1956
W 1956 roku Społeczne Ognisko Baletowe podporządkowano Towarzystwu Muzycznemu. W 1976/77 roku po poszerzeniu programu nauczania zostało ono przekształcone w Społeczną Szkołę Baletową Towarzystwa Muzycznego w Krakowie. W tym samym roku utworzono filię na Osiedlu Podwawelskim. W 1982 roku powstała filia na Osiedlu Cegielnianym, a w rok później na osiedlu Bieżanów Nowy.

1987
W 1987 roku dzięki staraniom dyrektora Józefa Preissa szkoła otrzymała nową siedzibę przy ulicy Łobzowskiej 22.


1990
W 1990 roku Józef Preiss przekazał funkcję dyrektora szkoły Ewie Hełbickiej. Dyrektorem artystycznym została Marta Mirocka. Nowa dyrekcja podjęła wkrótce działania w celu unormowania statusu prawnego szkoły.

1998
W roku 1998 obecna dyrekcja po zarejestrowaniu w Ministerstwie Kultury i Sztuki Warszawie nowej formy organizacyjnej, jako samodzielnej szkoły niepublicznej o profilu artystycznym, doprowadziła do powstania Szkoły Baletowej w Krakowie s.c. - prowadzonej przez Ewę Hełbicką i Martę Mirocką. Dzięki temu uczniowie otrzymują obecnie pełnoprawne świadectwa, a po zakończeniu nauki i zdaniu egzaminu uzyskują kwalifikacje zawodowe tancerza, choreografa.

2000
Od roku 2000 szkoła stała się Fundacją Edukacji Artystycznej, a od 2002 roku jej siedziba znajduje się w Krakowie przy ulicy Łąkowej 31.

2017
W roku 2017 Szkoła Baletowa w Krakowie zmienia swoją siedzibę na ul. Jachowicza 5 (Budynek Gimnazjum nr. 7) w związku z reformą systemu Edukacji.