Dyr. Ewa Hebicka (1952-2022)

* * * * * mgr inż. Ewa Hełbicka * * * * *

Najdroższa i kochana Mama, Pani Dyrektor i Pani Profesor, absolwentka Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Społecznego Ogniska Baletowego Towarzystwa Muzycznego w Krakowie. Wieloletnia tancerka zespołu Pieśni i Tańca „Krakus” oraz certyfikowany pedagog i choreograf.

Całe swoje życie poświęciła szerzeniu kultury i sztuki w szczególności baletu. Wybitny pedagog, choreograf grup dziecięcych. Od 1990 r. Dyrektor Społecznej Szkoły Baletowej Towarzystwa Muzycznego, a od 1998 r. Szkoły Baletowej w Krakowie, która dzięki jej staraniom w 1998 r. uzyskała wpis do Ewidencji Niepublicznych Szkół Artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury i Sztuki w Warszawie. Fundator i Dyrektor Fundacji Edukacji Artystycznej, założonej w 2000 r. Odznaczona w 2009 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

W osobie Zmarłej krakowska społeczność taneczna utraciła osobę twórczą, wrażliwą i serdeczną, wspaniałego organizatora oraz wybitnego dyrektora i pedagoga, który wykształcił szereg pokoleń tancerzy i choreografów.

„Taniec to uczta dla naszych dusz, daje miłość, światło i radość.” 

NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE odprawione zostanie w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim w piątek 23 września 2022 r. o godz. 13.00, po czym nastąpi odprowadzenie zwłok Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku w grobowcu rodzinnym.

Pogrążeni w smutku i żalu, składając wyrazy głębokiego współczucia rodzinie:

ZARZĄD i RADA FUNDACJI EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ i MIĘDZYNARODOWEJ FUNDACJI TALENTÓW ARTYSTYCZNYCH oraz DYREKCJA, PEDAGODZY i UCZNIOWIE SZKOŁY BALETOWEJ W KRAKOWIE i KONSERWATORIUM TAŃCA